Hallintoelimet 2015-2016

P.E. Svinhufvudin muistosäätiö

 

Hallintoneuvosto 2015–2016
Valtioneuvos Riitta Uosukainen (puheenjohtaja)
Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg (varapuheenjohtaja)
Dosentti Jari Leskinen (varapuheenjohtaja)
Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen
Puheenjohtaja Pirjo Björk
Professori Seikko Eskola
Toimitusjohtaja Peter Fagernäs
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies
Kansanedustaja Anneli Kiljunen
Fil. tri Keijo K. Kulha
Dosentti Lasse Laaksonen
Kansanedustaja Jari Lindström
Professori Ohto Manninen
Fil. tri Vesa Määttä
Kulttuurineuvos Eero Niinikoski
Maakuntaneuvos Timo Puttonen
Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä
Dosentti Hannu Rautkallio
Dosentti Heikki Roiko-Jokela
Puheenjohtaja Lea Sairanen
Vuorineuvos Ebbe Sommar
Puheenjohtaja Hilkka Suoanttila
Ylijohtaja Anneli Taina
Kansanedustaja Anu Urpalainen
Professori Mikko Viitasalo

Hallitus 2015–2016
Lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa (puheenjohtaja)
Professori Aura Korppi-Tommola (varapuheenjohtaja)
Prikaatikenraali evp Pentti Airio
Diplomi-insinööri Matti Hirvikallio
Tietokirjailija Maarit Huovinen
Dosentti Marko Paavilainen
Varatuomari Eino Svinhufvud
Filosofian tohtori Maritta Pohls, sihteeri ja taloudenhoitaja