Seminariet: Den tvåspråkiga Svinhufvud 2011

Seminariet Den tvåspråkiga Svinhufvud. Den svenska eliten som finskans förfäktare ordnas med anledning av att det är 150 år sedan P. E. Svinhufvuds födelse. I samarbete med Svinhufvud-stiftelsen och tankesmedjan Magma. Deltagande förutsätter inbjudan.

Tid: torsdagen den 8 september kl. 13-16.30

Plats: Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

Program

13.00
Öppningsord, professor Henrik Meinander

13.10
Kieli vai oikeus? P. E. Svinhufvud ja politiikan menettelytapakiistat, professor Martti Häikiö
Avaa esitelmä (pdf)

13.50
Individ och grupp i den finländska elitens övergång till finska som bildningsspråk, professor Max Engman

14.30
Kaffe

15.00
Sivistyneistön kielenvaihto ruotsista suomeen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, professor Anna-Riitta Lindgren
Avaa esitelmä (pdf)

15.40
Mamma och hemmet – isä ja koulu: Svinhufvudien kieliratkaisut, fil.dr. Maritta Pohls
Avaa esitelmä (pdf)

16.20
Sammanfattning, docent Nils Erik Forsgård, Magma

Scroll to Top